Par Covid – 19 izplatību ASV, par turienes pieredzi un risinājumiem vīrusa izplatības ierobežošanai, kā arī par šobrīd ASV valdošajiem nemieriem.