Mana saruna ar Krievijas populārāko ārstu, bērnu ķirurgu, Krievijas Ārstu palātas prezidentu, profesoru Leonīdu Rošaļu.

Tiem, kuri neatceras, atgādinu, ka profesors Rošaļs bijis starpnieks visās Krievijas ķīlnieku krīzēs, piedalījies kā ārsts visās pasaules zemestrīču, nelaimes gadījumu un karadarbību saku novēršanā.

Operējis arī daudz bērnu no Latvijas. Šobrīd profesors atrodas 2 nedēļu izolācijā, jo saskāries ar Covid–19 slimnieku.

Saruna galvenokārt par Covid–19 Krievijā, par ārstiem un Covid–19 pasaulē. Saruna notiek krievu valodā.

Мой разговор b ZOOM формате с популярнейшим врачом России (Врачем Мира), детским хирургом, президентом врачебной палаты России, профессором Леонидом Михайловичем Рошалом.

Тем, кто не помнит, напоминаю, что профессор Рошаль был посредником во всех российских кризисах заложников, участвовал как врач в помощи детям после землетрясениях мира и в помощи пострадавшим детям во время военных действий. Также оперировал много детей из Латвии.

Сейчас профессор находится в 2 ¬ недельной изоляции, так как столкнулся с больными Covid–19. В основном разговор о Covid–19 в России, о врачах и Covid–19 в мире.