Saruna par bērnu veselību un drošību, vecāku lomu bērnu veselības aizsardzībā un to, kāpēc šogad novērojams bērnu traumu un ļoti smagu negadījumu skaita pieaugums.