Mīļie tautieši, COVID-19 Latviju uz brīdi ir pametis, bet tas nekur nav pazudis!

Esiet uzmanīgi, sargiet sevi un mēs spēsim pārdzīvot šos laikus!