Sarunas turpinājums ar ārsti, advokāti, pacientu tiesību speciālisti SOLVITU OLSENU.