Latvijas medicīnas leģenda neirologs, profesors Juris Bērziņš
Profesors, kura lekcijas klausījos atvērtu muti
Grāmatu autors, kuram katrs rakstītais vārds bija izsvērts. Šīs grāmatas rediģēt bija bauda, profesora rakstītais vārds bija labākajā un bagātākajā latviešu valodā no ārstiem, kuru tekstus man nācies rediģēt
Juris Bērziņš ir 17 grāmatu autors
Nodaļās un klīnikas vadītājs Paula Stradiņa slimnīcā, kura vizītes gaidīja visi pacienti
Sācis studēt 1946. gadā – vienlaikus Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Konservatorijā.
Apguvis čella spēli un operas dziedāšanu, vēl joprojām draugu lokā sniedz koncerus
Studiju gados spēlējis ansamblī kopā ar Jūliju Anšelēviču (vijole) un Cemaku Anšelēviču (klavieres), uzstājušies koncertos pat ārpus Latvijas robežām
Medicīnu sācis studēt Latvijas universitātē, beidzis – Rīgas Medicīnas institūtā ar absolūti teicamām sekmēm 1952. gadā.
Lielas pārmaiņas studiju programmā ar institūta dibināšanu nav pamanījis, arī izlaidums notika Latvijjas universitātes aulā.
Stāsts par dižiem ārstiem un pedagogiem, kas tolaik mācīja medicīnu – īpaši, profesoru Kristapu Rudzīti
Stāsts par represēto neirologu Jāni Vildi, kura vietā no Krievijas katedru vadīt atbrauca Aleksandrs Penciks.
Par neiroloģijas un neiroķirurģijas straujo attīstību piecdesmitajos – sešdesmitajos gados. Par izcilu neiroķirurgu Kārli Arāju. Pieminot profesori Ģertrūdi Eniņu un profesoru Raimondu Ķikutu.
Par disertāciju trīs gadus pēc augstskolas beigšanas, par darbu Rīgas 1. slimnīcā, bet pēc tam – Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
Par perifēro nervu neiroloģiju

1995.gadā neirologs, profesors Juris Bērziņš nodibināja sāpju izpētes un ārstēšanas asociāciju, vinš ir Latvijas algoloģijas pamatlicējs.
Bet vispār tas ir stāsts un saruna par Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas svin šogad savu 70. jubileju, un profesors ar to saistīts visus šos 70 gadus