“Vai un kādā ziņā farmācijas un provizoriski citu medicīnas kompāniju datu atklātība par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu nāks par labu industrijai, mediķiem un sabiedrībai?”

Šobrīd šī jautājuma aktualitāte ir pārspīlēta. Pieļauju, tas ir tādēļ, ka informācijas telpā iztrūkst reālu problēmu un aktualitāšu.

Ministru kabineta 378. noteikumi liek zāļu kompānijām publiskot datus par atbalstu ārstiem, biedrībām, nodibinājumiem vai ārstniecības iestādēm. Šādas publiskošanas mērķis ir kliedēt esošos mītus un bažas par to, vai zāļu ražotāju atbalsts neveicina zāļu izrakstīšanu vai lietošanu. Patiesībā jau vismaz pēdējos 10 gadus zāļu ražotāji ārstiem var apmaksāt tikai dalības maksu, ceļa un uzturēšanās izdevumus zinātniskos pasākumos. Speciālistu dalība kongresos, konferencēs ir strikti reglamentēta normatīvajos aktos.

Svētīga ir iespēja profesūrai, docētājiem un vadošajiem speciālistiem ar labām valodu zināšanām nonākt pasaules kongresos un konferencēs, zinātniskos forumos un jaunākās atziņas atvest mājās. Latvijas Ārstu biedrība 24 reizes gadā rīko dažādas konferences Latvijas ārstiem, un lektori ir mūsu profesori, proti, tie, kas paši pabijuši starptautiskajā informācijas apritē, iespējams, ar šo zāļu kompāniju atbalstu. Gluži tāpat, Latvijas medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts” (iznāk 12 reizes gadā 80 lapaspuses, nonāk tikai pie ārstiem, nenonāk tirdzniecībā) jaunāko informāciju par pasaules medicīnas virzību var sniegt tikai tādēļ, ka ir profesūra, kas šo informāciju guvusi angļu valodā un uzraksta kolēģiem rakstus labā latviešu valodā.

Savukārt visās šajās konferencēs zāļu kompānijas var par maksu izstādīt savus stendus, bet žurnālā (ar saturu nesaistīti) izvietot savu reklāmu. Tas ļauj žurnālu Latvijas Ārstu biedrības biedriem saņemt par velti, bet konferenču dalības maksas samazināt. Par ļoti aktuālām medicīnas jomām, rīkojot virzītas konferences (piemēram, par vakcināciju, par mātes un bērna veselību, par psihisko veselību valstī) Latvijas Ārstu biedrība ir piesaistījusi atsevišķu farmācijas kompāniju sponsorējumu, lai zināmu daļu klausītāju varētu atbrīvot no dalības maksas.

Tātad biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegtais atbalsts nav un nedrīkst būt sporta, tūrisma, atpūtas vai cita veida izklaides pasākums, un pasākumam ir jābūt tieši saistītam ar ieguvumu zinātnes un medicīnas attīstībai un veselības aprūpes uzlabošanai. Es, protams, nevaru uzlikt roku uz sirds un apgalvot, ka tieši tā tas ir ar visām biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, bet Latvijas Ārstu biedrības finanšu plūsma ir pilnīgi caurspīdīga.

Veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām jaunā iniciatīva nosaka visai skaidrus sadarbības principus, radot likumīgu pamatu farmaceitisko kompāniju ieguldījumam mediķu profesionālajā izaugsmē, medicīniskās izglītības vecināšanā un zinātnes attīstībā. Katrs sākums ir grūts, 2016. gadā notiek datu pirmā publiskošana, informējot par 2015. gada finanšu plūsmām. Domāju, ka gadu no gada šī publiskošana dos skaidrāku situācijas izpratni un gūs mazāku ažiotāžu.

 

Tātad– datu atklātība industrijai ļaus sabiedrībā paaugstināt savas darbības uzticamību, kliedējot bažas par necaurspīdīgumu farmaceitisko zāļu izpētē vai izplatīšanā. Ceru, ka lielākas atbalsta finanšu plūsmas virzīsies caur speciālistu asociācijām, ļaujot tieši profesionāļiem izvērtēt– kam, kad, un uz kādu kongresu, konferenci, zinātnisku forumu doties. Ceru, ka pacientiem tas ļaus pamanīt, ka politiķu nolaidības dēļ Latvijā nemaz nav paredzēti publiski līdzekļi ārstu tālākizglītībai un mūžizglītībai, bet neviens pacients nav ieinteresēts ārstniecības zināšanās, kuras ir nepapildinātas kopš medicīnas fakultātes beigšanas (šo rindu autors studijas beidzis pirms 34 gadiem un ar pilnu atbildības sajūtu var apgalvot, ka liela daļa pašreizējo zināšanu ir ļoti atšķirīgas no medicīnas pieņēmumiem tolaik). Ja ārstiem nav iespējams zināšanas papildināt– medicīna iet tikai atpakaļvirzienā, bet šobrīd atbalstu šai zināšanu papildināšanai sniedz tieši zāļu ražotāji.