Latvijas likumdošanā veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un sabiedrības veselība uzticēta pašvaldībām. Šo formulu Ārstniecības likumā iestrādāja Labklājības ministrs Vladimirs Makarovs, kurš fatāli baidījās no veselības jomas kā tādas.

Pēc 18 gadiem Veselības ministre Ingrīda Circene, raugoties no Aizputes slimnīcas direktores krēsla kā bākas, rīkojusi iestrādāt 2014.– 2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzekļu tērējuma projektā veselības nozarē līdzekļus atvēlēt reģionu slimnīcu krāsošanai un jaunas tehnoloģijas ieviešanai– sauksim to par infrastruktūras attīstību. Iepriekšējos struktūrfondos tika labi izremontēta arī Aizputes slimnīca, tiesa, šajā ēkā vairs nav slimnīcas. Esam iegādājušies izcilus „dzelžus”, tiesa, Latvijas reģionos vairs nav ārstu un māsu, kas ar tiem strādā.

Veselības ministrija sagatavojusi dokumentu– darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (DP) veselības sadaļu projektu, kurā vairākus simtus miljonus latu atvēl infrastruktūrai, bet lielāko daļu no sabiedrības veselības naudas– pašvaldībām.

Latvija ir pārāk maza valsts, lai veselības aprūpē, kaut vai pieejamības nodrošināšanā, mums būtu 119 dažādi veselības aprūpes modeļi uz nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju. Tiesa, mums ir lielās pilsētas, kas lepojas ar savu daudzmiljonu ieguldījumu slimnīcu rekonstrukcijā, jaunu ēku būvē un tehnoloģiju iegādē. Bet mums ir novadi, kuros par veselības pieejamību atbild deputāts– pastnieks.

Un tomēr– pamatojums, kāpēc mēs vairs nevaram ņirgāties par savu valsti un šķērdēt Eiropas struktūrfondu naudu ir pilnīgi cits. Šobrīd mūsu rīcībā ir informācija par notikumiem Ukrainā, par slaktiņiem Dombasā, par „zaļajiem cilvēciņiem”, par jaunajām kara doktrīnām. Patīk kādam vai ne– ar jaunām agresijas realitātēm Austrumeiropā ir jārēķinās, un tas ir ne tikai militāristu, bet arī mediķu uzdevums. Austrumukrainā galvenokārt cietušajiem ir plašas šautas, spridzinātas traumas, kas prasa vienlaikus anesteziologa, ķirurga, neiroķirurga nekavējošu rīcību– ne vēlāk kā stundas laikā. Patīk kādam vai ne– Latvijā nāksies pastiprināt reģionālo slimnīcu (Daugavpils, Rēzekne, Valmiera u.c.) kapacitāti, jo visās slimnīcās mēs vienlaikus pilnu speciālistu komplektu nodrošināt nevarēsim, un nebūtu jau arī jēga bezgalīgi turēt katrā slimnīcā plaša profila brigādi. Kara medicīnas loģika liktu šādu speciālistu komplektu turēt ne tikai Liepājā un Ventspilī, bet arī Kuldīgā, jo kara doktrīna vispirms Latvijā nīcinātu ostas pilsētas. Dombasa pieredze pagaidām liecina, ka neviena no karojošām pusēm neaiztiek slimnīcas, kurās palīdzību saņem abu pušu karotāji. Dombasā var gūt arī pilnu informāciju, kas visvairāk pietrūkst, kas visvairāk vajadzīgs (narkotisko presāpju līdzekļu un šķidrumu rehidratācijai).

Pieredze rāda, ka Latvija par saviem līdzekļiem nekad neveidos normālas, mūsdienīgas medicīnas rezerves, tās vienmēr nedaudz atgādinās otrā pasaules kara nestuvju un telšu komplektus. Vienīgā iespēja sagatavoties stundai X ir Eiropas struktūrfondu līdzekļus ieguldīt Universitāšu slimnīcu un reģionālo slimnīcu modernizācijā šādā virzienā:

• moderna, lēta elpināšanas aparatūra;

• moderna rehidratācijas (šķidruma ievades) nodrošināšana ar ļoti nopietnām rezervēm;

• moderna pretsāpju līdzekļu un antibakteriālo līdzekļu banka reģionālajās slimnīcās;

• vieglu, saliekamu gultu– nestuvju, kā arī imobilizācijas ierīču un materiāla bāze.

Šodien izkaisīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus jaunu kompjūtertomogrāfu, magnētiskās rezonanses aparātu un citas tehnoloģijas iegādei visās bijušās rajonu slimnīcās ir neracionāli, lai neteiktu vairāk– muļķīgi.

Lai paplašinātu pieejamību lauku rajonos, vienīgā iespēja ir paplašināt primārās pieejamības ārstu (ģimenes ārstu) materiāli tehniskos resursus, būsim godīgi– palielināt tieši ģimenes ārstu kapacitāti, nodrošināt ar struktūrfondiem viņiem transportu, modernas diagnostikas aparatūru, pirmās palīdzības iespēju materiāli tehnisko bāzi. Ingrīdas Circenes sapnis par mobiliem, tehnikas piekrautiem autobusiem, ar kuriem ginekologi, zobārsti vai okulisti braukās pa rajoniem ir no Rietumāfrikas aizņemtas atziņas. Letākais variants ir nodrošināt labu speciālistu pieejamību lielākajās pilsētās, bet pacientu aizvešanu uz turieni nodrošināt, paredzot speciālu transportu. Patiesībā man ir aizdomas, ka mobilos autobusus ir izgudrojis kāds, kas cerēja tos Latvijas valstij par ESF miljoniem iepārdot.

Un trešais– Eiropas struktūrfondi iedzīvotāju veselības uzlabošanai, kas paredzēti tērēt caur pašvaldībām. Tas nozīmētu– pašvaldībām izdomāt– kā tās veselībai tērē līdzekļus. Es, protams, saprotu, ka Latvijā ikviens ir zinošs hokeja treneris, kaimiņu bērnu pedagogs, bet īpaši speciālists medicīnā, bet sabiedrības veselība nudien ir joma, kas ir ne tikai jāmācas, bet arī jāstudē un jāsaprot. Sabiedrības izpratni par veselību lielā mērā nosaka interneta portālu, žurnālu „Ko ārsti Jums nestāsta”, „Astroloģija” un „Kas Jauns”, kā arī kaitīgu uzturbagātinātāju reklāmu pārsātināti raidījuma „Dzīvīte” padomi. Šobrīd veselības jomā valda jūklis ne tikai sabiedrībā, bet arī par sabiedrības veselību atbildīgo 119 pašvaldību ierēdņu sapratnē.

Aicinu pilnībā pārstrādāt murgaino dokumentu par ESF izmantošanu veselības aprūpē 2014.– 2020. gadam. Šis dokuments ir ņirgāšanās par Latvijas valsti, meklējumi kā notrallināt Latvijai paredzētos Eiropas Savienības līdzekļus. Šī notrallināšana visuzskatāmāk redzama, kā Latvija iepriekšējā periodā notrallinājusi 6.5 miljonus (latu !) e– veselības ieviešanā.