Ārstu biedrībai atskaišu un pārvēlēšanu laiks ir rudens. Tas ir arī laiks, kad palūkoties spogulī un pajautāt vismaz pašiem sev: kas mēs esam, kurp ejam, vai vispār kādam esam vajadzīgi. Īpaši svarīgi šādi secinājumi ir gadu pirms pārvēlēšanām, kad aizejošā vadība vēl var stūri pagriezt uz vienu vai otru pusi. Iespējams, nākamajai valdei vajadzīgs cits kurss, iespējams – strikti jātur iepriekšējais. Būtiskais kursa rādītājs jeb kompass ir vīzija un mērķi.

Kāda ir vīzija Latvijas Ārstu biedrībai? Latvijas Ārstu biedrība kā nozīmīgākā nacionālā nevalstiskā organizācija Latvijā ar lielāko ietekmi uz sabiedrības veselību un ārsta profesiju. Galvenais vīzijas sasniegšanai: profesionālisms, augsti standarti, pārvalde, kopības izjūta un savstarpējs atbalsts (Gens una sumus), tālākizglītība un uz pierādījumiem balstītas zināšanas, atpazīstamība, likumdošanas iniciatīvas, vēstures izzināšana kā nākotnes darbības pamats. Vērtības: augsta pašcieņa, godīga attieksme, atbildības izjūta, inteliģence, kopības izjūta, organizētība, uz pierādījumiem balstītas zināšanas un informācijas plūsma, kā arī sakņu izjūta – balstīta gan Latvijas, gan visas pasaules medicīnas pīlāros.

 

Tas izklausās gauži teorētiski, bet tieši uz teorētiskiem pamatiem jābalsta tālāka attīstība. Esmu aizņēmies no teorijas spararata modeli, kur katrs posms ir svarīgs kopējai kustībai. Pēc šā modeļa esmu virzījis Latvijas Ārstu biedrību, un, manuprāt, šī sistēma labi derētu arī nākotnē. Jo visai līdzīgu struktūru savai darbībai par pamatu liek arī Skandināvijas ārstu biedrības.


Septiņi rati, kas virza Ārstu biedrību, ir izcilība, atpazīstamība, neatkarība, ietekme, turība, profesionalitāte, kopība. Vienkāršoti tas būtu tā – ja biedrība nebūtu atpazīstama, tā nevarētu būt ietekmīga, ja biedrība nebūtu turīga, tā nevarētu būt neatkarīga, izdot neatkarīgus žurnālus, rīkot neatkarīgas konferences, kā arī aizstāvēt savus kolēģus tiesās vai algot juristus, kas rada likumdošanas iniciatīvas. Ja kāds no spararata ratiem tiek piemirsts, atstāts novārtā un neeļļots, sliktāk strādā viss mehānisms.

Kā mērīt izcilību, ietekmi, kopību un profesionalitāti? Nepieciešami mērāmi lielumi vai koeficienti, kurus varētu salīdzināt ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijā, ar citām ārstu biedrībām pasaulē, bet īpaši – Austrumeiropā, kā arī laika griezumā (pagātnē, tagadnē, nākotnē).

Tas nav viegli. Turībā Latvijas Ārstu biedrība noteikti nevar sacensties un pat salīdzināties ar Latvijas Olimpisko komiteju vai Lielo pilsētu asociāciju, Ostu savienību vai Tranzītbiznesa asociāciju. Publicistikā mūs noteikti pārspēj Latvijas Žurnālistu savienība un Darba devēju konfederācija. Politiķus par mums daudz labāk ietekmē Latvijas Komercbanku asociācija un arodbiedrības, profesionalitātē ar Latvijas Ārstu biedrību var līdzināties Arhitektu savienība, Juristu biedrība un citas profesionāļu kopības. Pieļauju, ka dažas biedrības garā un izpausmē ir neatkarīgākas par Latvijas Ārstu biedrību, tiesa, jautājums – no kā neatkarīgas.

Un tomēr – skatot kopā visus septiņus virzošos ratus, Latvijas Ārstu biedrība ir nozīmīgākā profesionālā organizācija valstī, droši vien arī nozīmīgākā Ārstu biedrība Austrumeiropā un bijušajā PSRS teritorijā (Turkmenistānā nevalstiskās organizācijas ir aizliegtas ar likumu, bet dažās citās brāļu tautās ārstu biedrības prezidentu ieceļ valsts prezidents).

Kā es saprotu katru no Latvijas Ārstu biedrības ratiem, un kamdēļ tie man šķiet tik svarīgi?

Izcilība. Definēt LĀB par izcilu organizāciju, protams, ir nedaudz pretenciozi, bet patiesībā LĀB ir tās biedri (un arī visi citi ārsti Latvijā). Uzskatīt, ka šis ļaužu kopums nav izcilākais Latvijā, savukārt, būtu mazliet necienīgi. LĀB izcilību lielā mērā nosaka tās ilgtermiņa mērķi un plāni, biedrības valdes un to struktūrvienību, kā arī profesionālo asociāciju vadītāji un valdes locekļi. Izcilības novērtēšanai LĀB ir arī sava apbalvošanas sistēma, kuras augšgalā ir Ilmāra Lazovska balva, kam seko Goda zīme Tempus Hominis (I un II pakāpe) un Gada balva medicīnā, ko organizē LĀB, vienlaikus uzteicot arī labākos farmaceitus, medicīnas māsas, vecmātes, kā arī slimnīcas. Izcilības ilgtermiņa vērtējums ir LĀB Godabiedra statuss, kam bez izcilām medicīnas kvalitātēm līdzi nāk laika vērtējums un zināma ilggadība uz šīs zemes un medicīnā.

Man pie latviešu ārstu izcilības gribētos pieskaitīt vienīgo profesionālo žurnālu latviešu valodā Latvijas Ārsts un vienīgo starptautiski citējamo žurnālu Latvijā angļu valodā Medicina ar citējamības indeksu 0,56. Žurnāls ir Latvijas un Lietuvas kopdarbs, bet LĀB tāmē tas atrodas tikai izdevumu ailē. LĀB katru gadu dāvā medicīnas fakultāšu beidzējiem grāmatas – izcilu ārstu literātu veikumu, 2013. gadā tā bija Rīgas Medicīnas institūta anatomijas docentes Ārijas Elksnes dzejas grāmata. LĀB izdod grāmatas, ko citi nespētu izdot projekta dārdzības un sarežģītības dēļ, piemēram, Latvijas Farmindeksu.

Atpazīstamība. Informācijas gadsimtā atpazīstamībai ir noteicoša loma jebkuras struktūras darbā. Ne reizi neievietojot reklāmu vai informāciju kādā žurnālā, avīzē vai profesiju katalogā, LĀB savu atpazīstamību iemantojusi grūtā, sarežģītā un neatlaidīgā darbā. Zīmols Latvijas Ārstu biedrība skan lepni un labi. Pakāpeniski radīti arī savi zīmoli: starpdisciplinārā konference, Latvijas Ārstu kongress u.c.

Atpazīstamība ir vērtība, kas sasniedzama pastāvīgā darbā. Četri tās priekšnoteikumi:

• caurspīdīgums rīcībā – publiska informācija par katru LĀB aktivitāti;

• informācijas plūsma – raksti plašsaziņas līdzekļos, mājaslapa www.arstubiedriba.lv. Informācija presei ne retāk kā reizi nedēļā, preses konference – vismaz reizi mēnesī. Ikdienas raidījums Latvijas Radio 2 plkst. 11.30 Latvijas Ārstu biedrība iesaka;

• ekspertu līmenis – LĀB pārstāvji kā nozīmīgākie eksperti visos ar ārstniecību vai sabiedrības veselību saistītajos jautājumos, piedalīšanās TV un radio raidījumos;

• lieli publiski LĀB rīkoti pasākumi – kongresi, konferences ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Jēkabpilī utt., veicot plašu šo pasākumu reklamēšanu.

Atpazīstamība valsts un starptautiskā mērogā faktiski nav iegūstama tikai ar profesionālu darbu. Veicot savu pamatfunkciju – ārstu interešu aizstāvību, ētikas un medicīnas filozofijas jautājumu risināšanu –, Latvijas Ārstu biedrība būtu neredzama, klusa un pelēka. Ziemeļeiropas pieredze liecina, ka ārstu biedrības savu atpazīstamību ceļ, turot profesionālu rūpi par visas sabiedrības un vides veselību.

Un būtiskais – modernā pasaule un tehnoloģijas nosaka, ka nepieciešamas aktivitātes un akcijas, ko pamana lielas ļaužu masas. LĀB veic pozitīvas akcijas – pasniedzot Gada balvu medicīnā, Veselības gada balvu sadarbībā ar televīziju un presi.

Ietekme. Ietekme Latvijā nozīmē ietekmi uz valsti un tās iedzīvotājiem. Nozīmīgākais ietekmes rādītājs ir līderība savā jomā, balstīta uz sadarbību. Realitātē tā ir līdzdalība valsts politikas veidošanā, Saeimas komisiju darbā, Ministru kabineta sēdēs, sadarbība ar Veselības ministriju normatīvo dokumentu izstrādē un ar citām ministrijām – to normatīvo aktu izstrādē, kuros skatīta vai skarta veselības joma. LĀB aktīvi sadarbojas ar Slimību kontroles un profilakses centru, NMPD un citiem dienestiem.

Būtiska ir arī ietekme nevalstiskā un profesionālā apritē. LĀB valdes locekļi pārstāv LĀB dažādās starptautiskās organizācijās, bet nozīmīgākā ir sadarbība ar Pasaules Ārstu savienību (WMA), Pasaules Veselības organizācijas Eiropas biroju, Eiropas Pastāvīgo ārstu komisiju (CPMA), Eiropas Ārstu biedrību forumu (EFMA) un citām starptautiskām organizācijām, kā arī iniciatīvas uzņemšanās šajās organizācijās. LĀB parasti izrādās līdere Baltijas, kā arī Austrumeiropas ārstu biedrību vidū.

Latvijā veiksmīgi sadarbojamies ar citām nevalstiskām organizācijām (Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Slimnīcu biedrību utt.). Lai gan profesionālās asociācijas atbilstoši likumdošanai faktiski ir Latvijas Ārstu biedrības struktūrvienības, mūs saista galvenokārt laba, koleģiāla sadarbība un kopīgas intereses. Starpdisciplinārā jomā LĀB sadarbojas ar juristu, farmaceitu, veterinārārstu organizācijām.

Profesionalitāte. Latvijas Ārstu biedrības profesionalitāti galvenokārt nodrošina valdes locekļi, ilgtermiņa valdes darbība, kā arī biedrības struktūrvienības: Arodtiesa un Ētikas komisija, Sertifikācijas padome un asociāciju veidotās sertifikācijas komisijas, sertifikācijas (ārstu) reģistrs, Ārstniecības personu un iestāžu mācīt tiesību komisija. Te jānorāda, ka LĀB ir patiesi nozīmīgas valstiskas funkcijas, no kurām būtiskākās – sertifikācija, ārstu tālākapmācība un profesionāla ārvalstu speciālistu un prombraucošo speciālistu kvalifikācijas novērtēšana.

Sadarbība ar Eiropas struktūrfondiem ļauj Latvijas Ārstu biedrībai gadā apmācīt vairāk nekā 4000 ārstu un medicīnas personu. Tas ļauj virzīt un attīstīt pieredzes apmaiņu, profesionāļu piesaisti no ārvalstīm un citām jomām, veiksmīgu sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti, medicīnas koledžām, klīniskajām universitātes slimnīcām, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju utt.

Profesionalitāte Latvijas Ārstu biedrībā nozīmē arī profesionālu biroju, profesionālu juridisko dienestu, profesionālu redakciju, profesionālu farmācijas dienestu utt.

Turība. LĀB lepojas ar to, ka nesaņem finansējumu no valsts, bet pati nopelna naudu, tai ir līdzsvarots budžets ar pozitīvu bilanci. Jādomā, ka šā gada budžets būs aptuveni miljona eiro apmērā, kas ir pietiekami daudz relatīvi nelielai nevalstiskai organizācijai. Mūsu budžets nav salīdzināms ar tādām ārstu biedrībām (kamerām), kur likums nosaka obligātu ārstu līdzdalību šajā struktūrā ar vairāku procentu biedru naudu no algas, tāda ir, piemēram, Eiropas bagātākā un ietekmīgākā nevalstiskā organizācija – Vācijas Ārstu kamera. Un tomēr LĀB ir turīgāka par citām Austrumeiropas biedrībām, un to nosaka rūpīgs darbs finanšu resursu piesaistē no struktūrfondiem, racionāli finanšu tēriņi, publiskā finansējuma piesaiste (konferenču, semināru rīkošanā, grāmatu izdošanā u.c. aktivitātēs, iespēju robežās piesaistot valsti un pašvaldības).

Biedrība nepārtraukti apzina iespējamos pieejamos papildu finanšu avotus, pasākumiem piesaista atbalstītāju, sponsoru līdzekļus. Notiek nepārtraukta sadarbība ar zāļu kompānijām un aparatūras, medicīnas tehnoloģiju izplatītājiem žurnālu izdošanā un kongresu, konferenču un semināru rīkošanā.

Mana ilggadējā pieredze Saeimas finanšu un budžeta (nodokļu) komisijā, Finanšu ministrijā un papildus apgūtās zināšanas finanšu jomā ļauj man veikt zināmu vērtējumu turības pamatiem. Pirmkārt, tā ir moderna finanšu pārvaldes sistēma, otrkārt, konservatīva attieksme pret projektu finanšu plūsmu, risku un finanšu avotu diversifikācija, precīzi izsvērta ēkas uzturēšana un apsaimniekošana, īres iekasēšana. LĀB finanšu plūsmas pamatus pārņēmušas gan Igaunijas, gan Krievijas un Baltkrievijas ārstu organizācijas.

Kopība (vienotība). Šis zobrata posms ir svarīgākais Latvijas Ārstu biedrības, gluži kā jebkuras citas ārstu biedrības, darbā. Mūsu karogā rakstīts “Gens una sumus” – “Esam viena saime”. Tas nozīmē ārstu interešu aizsardzību, ir vai nav viņš Ārstu biedrības biedrs. Mēs paši un mūsu juridiskais dienests piedalās tiesas sēdēs, kur tiek apsūdzēts ārsts, un atbilstoši nevainības prezumpcijai uzskata šo ārstu par nepatiesi apmelotu. Šajā procesā profesionāli iesaistās LĀB Arodtiesa. Mēs aizstāvam ārstus arī pret Veselības inspekciju, un mums ir izveidojusies regulāra antagoniska sadarbība ar šo struktūru. LĀB publiski reaģē uz ārsta reputāciju nozākājošām vai pazemojošām publikācijām, kā arī aktīvi konfrontē ar juridiskām un fiziskām personām, kas nomelno ārstu darbu (piemēram, KNAB).

Profesionālās asociācijas rūpējas, lai ārsts paaugstinātu savas zināšanas, prasmes un iemaņas savā specialitātē. LĀB rūpējas, lai ārsts papildinātu zināšanas medicīnā vispār, kā arī zināšanas medicīnas filozofijā, ētikā. Latvijas Ārstu biedrībai ir izcils brends – starpdisciplinārās konferences, kuru apmeklējums ir kļuvis par ārsta labas gaumes apliecinājumu. Domāju, ka pašlaik labākās lekcijas valstī tiek nolasītas starpdisciplinārajās konferencēs. Ak, nē – labākās reizi četros gados tiek lasītas Latvijas Ārstu kongresā. Ja Latvijas Ārstu kongresā piedalās vairāk nekā puse no Latvijas ārstiem, tas ir līmenis, ko nevar sasniegt neviena no Latvijas nevalstiskajām struktūrām, kur nu vēl no valstiskajām.

Neatkarība. Es pats visvairāk lepojos ar biedrības neatkarību un brīvību. Latvijas Ārstu biedrības nams ir brīvs no jebkādām politiskām, reliģiskām, ekonomiskām, nacionālām vai cita veida dogmām. LĀB valdes sēdes vienmēr ir atklātas. Jebkuram Latvijas ārstam ir atvērtas durvis, lai tiktos ar valdes locekļiem.

LĀB neatkarība ir stabila vērtība. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur veselības ministram biežāk jāatnāk uz biedrību nekā biedrības prezidentam – pie ministra. Relatīvi laba sadarbība ar Veselības ministriju parasti gan nozīmē arī principiālas domstarpības gan finanšu un budžeta, gan citos būtiskos jautājumos.

LĀB valde sanāk divas reizes mēnesī un runā labā latviešu valodā, spriež par nopietnām profesionālām lietām un risina savu kolēģu iniciētus jautājumus. Neesmu manījis, ka jebkāds politisks, ierēdniecisks vai farmācijas biznesa spiediens varētu šo valdes sēdes brīvo domu ietekmēt.

 

Pēteris Apinis