Latvijas likumdevēji 3. lasījumā nobalsojuši par būtiskāko normu– jebkura cilvēka tiesības uz veselību un tīru gaisu ir prioritāras pār smēķētāju tiesībām uz savu atkarību un tabakas industrijas tiesībām uz peļņu. Pateicos Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, kas tomēr atrada spēku likumu uz 11. Saeimas pēdējo plenārsēdi sagatavot, īpaši pateicos Arvilam Ašerādenam un Elīnai Siliņai. Tas, ka šo divu cilvēku nebūs nākamajā Saeimā, ir reāls zaudējums Latvijas likumdošanai – ja nebūtu viņu godaprāta un pilsoniskās attieksmes, tabakas industrija atkal būtu nobremzējusi likuma izskatīšanu. Vēl vēlos personiski pateikties kolēģim Vitālijam Orlovam no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un izteikt cerību, ka viņš tikpat korekti un mērķtiecīgi Latvijas iedzīvotāju interesēs strādās arī 12. Saeimā. Vēlos pateikties kolēģēm no Veselības ministrijas, ar kurām kopā strādājām plecu pie pleca, kā arī Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram Renāram Putniņam.

Trīs gadus likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” tika muļļāts un vilkts, tika atrasti bezgala daudz ieganstu to neskatīt, pārskatīt, atdot ministrijām un juristiem.

Tabakas industrija pat neslēpa, ka ir ieguldījusi lielus līdzekļus deputātu pārliecināšanā, ka Latvijā lielāki tabakas smēķēšanas ierobežojumi nav nepieciešami. Paliks noslēpums– vai šie līdzekļi bijuši mutvārdu lirika vai tomēr kaut kas konvertējams, bet dažbrīd pretestība likuma pieņemšanai kļuva gandrīz fatāla.

Šodien likumu pieņemot, mēs ar gandarījumu varam atzīt, ka Latvijas valsts aizstāv savu iedzīvotāju tiesības dzīvot, neslimot ar vēzi un sirds un asinsvadu slimībām, likuma 2. pantā nosakot divus būtiskus principus:

1) smēķētājam ir jārespektē cita cilvēka tiesības uz tīru un labvēlīgu, ar tabakas un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaikiem nepiesārņotu vidi;

2) cilvēka tiesības uz tīru un labvēlīgu, ar tabakas un augu smēķēšanas produktu dūmiem nepiesārņotu gaisu un tiesības nepaaugstināt smēķēšanas (tajā skaitā tabakas dūmu otrreizējas ieelpošanas) izraisītu slimību risku ir prioritāras salīdzinājumā ar smēķētāju interesēm smēķēt.

Tas nozīmē, ka ikvienam smēķētājam būs jārēķinās ar jebkuru cilvēku, kurš smēķēšanas dēļ varētu būt pakļauts otrreizējiem tabakas dūmiem. Mēs labi apzināmies, ka arī otrreizējie tabakas dūmi izraisa vēzi, insultu, infarktu, aterosklerozi. Turpmāk nevienam smēķētājam nebūs tiesību apdūmot citu cilvēku bez viņa piekrišanas.

Katram likumam ir arī sabiedrības vērtību nesēja loma. Šis likums skaidri sakārto lietu kārtību – svarīgākais ir katra indivīda un sabiedrības veselība, tikai pēc tam kāda cilvēka tiesības savu veselību bojāt. Bet nekādā gadījumā smēķētājam nav tiesību bojāt veselību citiem. Pēc likuma stāšanās spēkā smēķētājam nebūs tiesību uz lodžijas apdūmot vecu cilvēku vai ratiņos izvestu bērnu. Pēc likuma stāšanās spēkā pie smēķētāju bariņa pienākušam nesmēķētājam ir tiesības pieprasīt visiem pārējiem šo kaitīgo nodarbi izbeigt.

Smēķēšana ir viens no cilvēces lielākajiem veselību graujošajiem paradumiem. Kopā ar Skandināvijas valstīm, Japānu, Singapūru un ASV Latvija ir viena no valstīm, kas vistālāk tikusi smēķēšanas apkarošanā.

Vēlreiz pateicos visiem, kas palīdzēja mums šos likuma labojumus sasniegt!

Pēteris Apinis,

Latvijas Ārstu biedrības prezidents