Latvijas Ārstu biedrības valde vēl visiem kolēģiem, visiem Latvijas ārstiem veiksmīgu, raženu, veselīgu un gudru 2016. gadu!

Mēs esam biedrība ar vislielāko viedokļu dažādību, un ar to lepojamies. Mēs mākam diskutēt, mākam savu viedokli paust gan mutvārdos, gan rakstveidā. Šogad esam atbalstījuši gudras pārmaiņas un veiksmīgi atraidījuši ne tik gudrās, pat tad, ja politiķi vai izpildvara mums tās ar milzu jaudu uzspieduši. Darīsim tā arī turpmāk– nav valstī neviens veselības aprūpē tik zinošs kā ierindas Latvijas Ārstu biedribas biedrs. Viņam arī ticēsim.

Ārstu sabiedrība ir nacionālās sabiedrības izglītotākā daļa. Nekur visā pasaulē par ārstiem zinošākas, vispusīgākas, izglītotākas ļaužu kopas nav. Tādēļ mēs esam atbildīgi ne tikai par mūsu pacientu diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju, bet arī par sabiedrības veselību, vides veselību un valsts veselību. Ārstu zināšanu pārvaldības līmenis (knowledge management) vai zināšanu koplietošanas līmenis ar organizēto kopējo sistēmu informācijas radīšanai, iegūšanai, uzkrāšanai, analīzei un efektīvai izmantošanai ir ievērojami pārāks par jebkuras citas organizētas ļaužu grupas zināšanu pārvaldības līmeni. Pašlaik pasaules informācijas telpā nav nevienas tik organizētas zināšanu apguves un apkopošanas sistēmas kā uz pierādījumiem balstīta medicīna.