Vēstule adresēta Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai un ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam.

 

Latvijas pacientiem ir vajadzīga Stradiņa slimnīca ar 21. gadsimtam atbilstošu infrastruktūru. Nepieciešamas jaunas slimnīcas ēkas. Diemžēl šobrīd slimnīcas celtniecība virzīta uz jaunas daudzstāvu garāžas un administrācijas ēkas būvniecību, kas nekādi neatrisinās galvenās slimnīcas problēmas– uzņemšanas nodaļas neesamību un haosu slimnieku loģistikā. Latvijas mediķiem nerodas pārliecība, ka Veselības ministrijas rīcība celtniecības un būvniecības jomā ir profesionāla. Bažas radīja daudzie pretrunīgie apgalvojumi Saeimas starpkomisiju sēdē, kas bija organizēta šīs problēmas risināšanai. Latvijā vairāki autoritatīvi pētījumi parādījuši, ka pelēkā ekonomika aizņem 40% būvniecības sfēras darbus, un Latvijas Ārstu biedrībā daudzkārt izskanējušas bažas, ka uz Stradiņa KUS celtniecību attiecināma šīs pelēkās ekonomijas daļa, kolēģi izsakās par iespējamiem neoficiāliem maksājumiem amatpersonām. Kaut šādiem apgalvojumiem nav nekāda juridiska pamata, tautas balsī allaž ir mērķtiecīgi ieklausīties, īpaši, ja tautas balss šos neoficiālos maksājumus dēvē par „otkatiem”.

Slimnīcas būvniecības virsvadību pirms pusotra gada pārņēma Veselības ministrs Guntis Belēvičs, sākumā viņš ļoti veiksmīgi apturēja celtniecību, lai novērstu kļūmes celtniecības darbos. Dažādi eksperti sniedza pretrunīgus vērtējumus par pieļauto kļūdu apjomu. Pēc tam, kad celtniecības darbi tika atsākti, par par kļūmēm, to labošanu runāts netiek.

Slimnīcas celtniecības pārtraukšana būtu pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja celtniecības kļūmes radītu reālu drošības apdraudējumu.

 

Vairākkārt izskanējušas ziņas par Stradiņa KUS iespējamu maksātnespēju, ko lielā mērā nosaka celtniecības un ārstniecības finansējuma sapludināšana. Vienlaikus jānorāda, ka slimnīcas valde pilnībā zaudējusi interesi par ārstniecības procesu slimnīcā, kas tomēr ir slimnīcas galvenā funkcija. Stradiņa KUS vadības attieksme pret pacientiem, ārstiem, medicīnas profesionāļiem varētu būt labāka

Tas viss rada bažas par slimnīcas eksistenci. Jāpiebilst, ka tieši gadsimtu atpakaļ– 1. Pasaules kara laikā slimnīca tika vairākkārt slēgta, pie kam pilnībā nestrādāja no 1919. līdz 1926. gadam.

Kā vienīgā iespēja slimnīcas celtniecību turpināt, neietekmējot ārstniecības procesu un kvalitāti slimnīcā, ir slimnīcas celtniecības un ārstniecības procesa strikta nodalīšana, proti– visu būvniecību uzticot VAS Valsts nekustamie īpašumi.

Realizējot un vadot liela mēroga attīstības un būvniecības projektus, valsts iestādes un kapitālsabiedrības (t.sk., Stradiņa KUS) veic sev neraksturīgas funkcijas. Nepietiekamās būvniecības procesu pieredzes dēļ tiek pieļautas būtiskas projektu plānošanas un īstenošanas kļūdas:

(i) projekti netiek īstenoti saskaņā ar noteikto laika grafiku;

(ii) būtiskas kļūdas tiek pieļautas publisko iepirkumu procesu organizēšanā;

(iii) būtiskas kļūdas tiek pieļautas būvniecības procesa plānošanā;

(iv) neattiecināmās izmaksas tiek segtas no valsts iestādes budžeta līdzekļiem, kā rezultātā finanšu līdzekļi tiek “atņemti” tiešo funkciju veikšanai, piemēram, Stradiņa slimnīcā tiek daudzkārt pieaudzēts administratīvais aparāts, kas saņem algas un tērē resursus, ko varētu tērēt medicīnai. Papildus šī projektu administratīvās vadības organizācija ir pilnīgi neefektīva.

VAS Valsts nekustamie īpašumi ir ir speciāli veidota kapitālsabiedrība nekustamo īpašumu pārvaldīšanai – šai struktūrai nekustamo īpašumu attīstīšana, būvniecība un apsaimniekošana ir pamatdarbība, kuru vada mērķtiecīgi veidota profesionāļu komanda. VAS Valsts nekustamie īpašumi nodrošina:

(i) attīstības projektu vadību, tostarp ES un citu ārvalstu finansētu projektu vadību;

(ii) projektu būvniecības procesu vadību, un struktūras rīcībā ir dažādi šīs jomas speciālisti, kā būvniecības projektu vadītāji, arhitekti, tāmētāji, energoefektivitātes speciālisti u.c.;

(iii) publisko iepirkumu organizēšanu, ko veic iepirkumu vadītāji, kuri specializējušies projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un citu ar būvniecības organizēšanu saistītu pakalpojumu iepirkšanā;

(iv) spēcīgu juridisko atbalstu;

(v) projektu administratīvo un finanšu vadību;

(vi) lielu apsaimniekošanas speciālistu komandu, kas tiek iesaistīti kā projektu attīstības stadijā, tā arī ēkas ekspluatācijas nodrošināšanā.

VAS Valsts nekustamie īpašumi ir finansiāli stabils liela mēroga valsts uzņēmums – 100% kapitāldaļas pieder valstij FM personā un tas ir lielākais valsts nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldītājs.

Pēdējos gados VAS Valsts nekustamie īpašumi ir realizējuši virkni ļoti nozīmīgu valsts projektu un veiksmīgi pārstāvējuši valsts intereses.

Pienācis laiks katram darīt to, ko katrs pieprot– slimnīcas ārstiem diagnosticēt, ārstēt, rehabilitēt, bet būvniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem– celt un uzraudzīt celtniecību. Aicinu nekavējoties sakārtot likumdošanu un normatīvos aktus, atdodot Stradiņa KUS slimnīcas būvniecību VAS Valsts nekustamie īpašumi.

Ar cieņu,

Pēteris Apinis,

 

Latvijas Ārstu biedrības prezidents